Algemene Vergadering ZVVS op 25 april.

De jaarlijkse Algemene Vergadering is dit jaar op maandag 25 april in het nieuwe clubhuis. Op de agenda staan de jaarcijfers en het jaarverslag over 2021 en ook de begroting 2022 en een contributievoorstel. De uitnodiging met de agenda wordt omstreeks 11 april naar alle leden gestuurd.