Informatie van bestuur en uit de Ledenvergadering

Het bestuur heeft op 17 mei vergadert en het volgende besproken:
– We komen naar de leden met een nieuw contributievoorstel om dat het vorige tijdens de Ledenvergadering van 25 april is teruggetrokken vanwege veel vragen van leden.
– We gaan de vacature voor bestuurslid/secretaris binnenkort publiceren binnen ZVVS, voor de vacature voorzitter zoeken we eerst nog even zelf door.
– We gaan tablets kopen voor het leerlingvolgsysteem voor leszwemmen.
– Het inschrijfgeld voor nieuwe leden verhogen we van € 15 naar € 20 per 1 september 2022.
– We organiseren in de week van 21 juni de 5e zwemvierdaagse, binnenkort start de inschrijving.
– We organiseren in de week van 29 juni de toets zwemmend redden voor alle instructeurs en trainers en anderen die willen meedoen.
– We zetten alles in het werk om het overleg met De Kulk over zaken als startblokken, badhuur z.s.m. af te ronden.
– Bestuur vraagt de commissie GVZ (bestuur stichting clubhuis) om alles op alles te zetten om het clubhuis te heropenen, de stichting overlegt al enige tijd met de gemeente en De Kulk hierover.
– De komende zomervakantie trainen alleen de waterpoloërs door op vrijdagavonden, de andere afdelingen houden zomervakantie. Het was in de Coronatijd erg zwaar voor onze vrijwilligers om de hele zomer door te gaan. Over de zomersluiting worden de leden apart geïnformeerd.