Contributiebedragen 2021 bekend.

Het bestuur heeft besloten de incasso uit te stellen tot 13 januari. We hopen dan dat bekend is wanneer de zwembaden weer open mogen en we hopen dan ook meer zekerheid te hebben over onze huurverplichting voor de zwembaden.

De Algemene Vergadering van 30 november jl. heeft de contributie 2021 vastgesteld. De meeste bedragen zijn iets verhoogd vanwege de gestegen kosten voor de huur van badwater. De nieuwe bedragen staan op de verschillende webpagina’s per afdeling.