De Steenen Dijck

Wie zijn wij Nieuwsberichten Contributie Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Contributie

Mocht u zich willen aanmelden als lid neem dan contact op met de ledenadministatie, Marja Louter via ledenadministratie@zvvs.nl. Zij zorgt ervoor dat u de juiste informatie krijgt.

Contributie De Steenen Dijck

Voor de contributie van De Steenen Dijck is er nog geen definitief besluit genomen.

Tot heden was de contributie voor leden van De Steenen Dijck € 25 per jaar.

De leden betalen aan de kassa van het zwembad € 2,75 per keer zwemmen. Niet-leden betalen 3,15 per keer.
We gaan dat waarschijnlijk veranderen in een vaste contributie per maand, zodat de leden geen contant geld meer mee hoeven nemen naar het bad.
We hopen dat per 1-1- 2020 in te voeren en iedereen krijgt vooraf bericht.

De regels van ZVVS als onderstaand gaan dan ook gelden voor de leden van de afdeling De Steenen Dijck.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is vastgesteld op € 15,00.

De jaarbijdrage voor een rustend lid (jaarlid) is vastgesteld op € 25,00.

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap alleen opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan door een e-mail aan de ledenadministratie te sturen. U ontvangt een bevestiging. Een mondelinge mededeling wordt dus nooit geaccepteerd als opzegging.

Algemene voorwaarden

– automatische incasso, maandelijks achteraf
– de inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie
– niet betalen of deblokkering van de incasso leidt tot stopzetting deelname activiteit vereniging
– het lidmaatschap wordt beëindigd de maand volgend op de datum van opzegging

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

 

De Steenen Dijck

Wie zijn wij Nieuwsberichten Contributie Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden