De Steenen Dijck

Wie zijn wij Nieuwsberichten Contributie Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Contributie

Mocht u zich willen aanmelden als lid neem dan contact op met de ledenadministratie, Marja Louter via ledenadministratie@zvvs.nl. Zij zorgt ervoor dat u de juiste informatie krijgt.

De contributie voor de zwemmers van ZVVS/DSD per 1 januari 2023 bedraagt € 45, – voor 12 keer zwemmen.  Wie tienmaal  gezwommen heeft krijgt een nieuwe factuur. Vanaf 1 september 2023 wordt het tarief voor 12 keer zwemmen € 48,-.

De jaarbijdrage voor een ondersteunend lid (jaarlid) is vastgesteld op € 5,00 per maand.

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap alleen opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan door een e-mail aan de ledenadministratie te sturen. U ontvangt een bevestiging. Een mondelinge mededeling wordt dus nooit geaccepteerd als opzegging.

Algemene voorwaarden

– vooralsnog geen automatische incasso
– de inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie
– niet betalen of deblokkering van de incasso leidt tot stopzetting deelname activiteit vereniging
– het lidmaatschap wordt beëindigd de maand volgend op de datum van opzegging

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

 

De Steenen Dijck

Wie zijn wij Nieuwsberichten Contributie Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden