De Steenen Dijck

Wie zijn wij Nieuwsberichten Contributie Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Contributie

Mocht u zich willen aanmelden als lid neem dan contact op met de ledenadministratie, Marja Louter via ledenadministratie@zvvs.nl. Zij zorgt ervoor dat u de juiste informatie krijgt.

Contributie

De leden ZVVS/DSD betalen € 18,00 per maand.

De contributie is verschuldigd voor 10 maanden per kalenderjaar. 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is vastgesteld op € 20,00.

De jaarbijdrage voor een ondersteunend lid (jaarlid) is vastgesteld op € 5,00 per maand.

Strippenkaart

Naast het lidmaatschap is het mogelijk een strippenkaart aan te schaffen per 1 januari 2024 kost de strippenkaart € 50, – voor 5 keer zwemmen.  

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap alleen opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan door een e-mail aan de ledenadministratie te sturen. U ontvangt een bevestiging. Een mondelinge mededeling wordt dus nooit geaccepteerd als opzegging.

Algemene voorwaarden

  • vooralsnog geen automatische incasso
  • de inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie
  • niet betalen of deblokkering van de incasso leidt tot stopzetting deelname activiteit vereniging
  • het lidmaatschap wordt beëindigd de maand volgend op de datum van opzegging

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

 

De Steenen Dijck

Wie zijn wij Nieuwsberichten Contributie Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden