De zwemmers van de Steenen Dijck hebben een nieuw thuis bij ZVVS

Op donderdag 14 maart zijn alle zwemmers van De Steenen Dijck uitMaassluis overgegaan naar de zwemvereniging Vlaardingen-Schiedam. Datgebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst na het wekelijksezwemuurtje in De Dol-Fijn. De wethouders Van Waas en Bronsveld bedanktenin aanwezigheid van twintig leden en hun begeleiders de voorzitter vanDST, de vrijwilligers en het bestuur van ZVVS dat de handschoen heeftopgepakt en de leden overneemt. *

Voorzitter Ella Steehouwer stopt na 37 met haar bestuurstaak en omdater geen opvolgers bleken te zijn dreigde het zwemmen voor hun leden teverdwijnen. In overleg met de gemeente is een oplossing gevonden bij dezwemvereniging Vlaardingen-Schiedam. ZVVS heeft in het zwembad Dol-Fijnook een trainingsuur voor de wedstrijdzwemmers en onder hun leden zijnveel zwemmers en waterpolo-spelers uit Maassluis en Maasland. ZVVS wilde taak overnemen, want zij vindt het belangrijk dat ook mensen met eenhandicap met plezier kunnen zwemmen.

De zwemmers van de Steenen Dijck kunnen nu elke donderdagavond van 19.15-19.45 heerlijk blijven zwemmen in zwembad de Dol-Fijn.

Nieuwe leden zijn altijd welkom, aanmelden kan bij ledenadministratie@www.zvvs.nl  of telefoon 0104358722

* En het ZVVS bestuur kreeg net als de afscheid nemende voorzitter een boeket van de wethouders voor de inzet tot heden.