Leden ZVVS akkoord met begroting en contributie 2021

Op 30 november is onze algemene vergadering gehouden, vooraf hadden zich ruim dertig leden gemeld voor deelname aan de digitale vergadering. Het bestuur had gevraagd om goedkeuring voor de financiële jaarstukken 2019 en voor de begroting en de contributie 2021. De leden zijn akkoord gegaan met de bestuursvoorstellen. De leden zijn ook akkoord gegaan met een uitbreiding van het bestuur van vier naar zes leden. Ingrid Bruggeman trad af als 2e secretaris en het bestuur heeft haar bedankt voor haar bestuurswerk (ze blijft alle overige taken gewoon doen). Het bestuur is uitgebreid met Elke Helmus, Mark Hendriks en Johan van Hees. In januari zal het bestuur de onderlinge taakverdeling bespreken.

Alle leden ontvangen nog nader bericht over de nieuwe contributiebedragen.

De jubilarissen kregen deze keer hun boeket thuisbezorgd, het zijn: Jaap Zwanenburg (70 jaar lid), Hanny Maas (70 jaar lid), Rob de Waard (60 jaar lid), Mario Verbeek (25 jaar lid) en Erwin Schapers (25 jaar lid).

Op de foto de “studio” in de bestuurskamer van waaruit de vergadering werd geleid.