Nieuwe leden ZVVS Bestuur

Bij de Algemene Ledenvergadering is de voorzittershamer overgegeven naar Myra Houdijk – van Hartrop. In het dagelijks leven is Myra de eigenaar & directeur van Houdijk Architecten. Daarnaast neemt zij het voorzitterschap over van Fenny de Graaf. Fenny neemt na 7 jaar haar functie te hebben bekleed afscheid van het ZVVS bestuur. Ook is er een nieuwe kandidaat secretaris/2e penningmeester voor het bestuur: speler van ZVVS Waterpolo Heren 1: Kjeld Bekker. Kjeld zal naast zijn werk als Senior Consultant Tax Global bij Deloitte de functie van Gerrit Buys overnemen. Gerrit heeft zich de afgelopen 14 jaar ingezet voor het ZVVS bestuur. ZVVS Waterpolo wenst Myra & Kjeld heel veel succes met hun nieuwe functie. Ook willen wij Fenny & Gerrit ontzettend bedanken voor hun betekenisvolle werk de afgelopen jaren ?