Onderwaterhockey

Wie zijn wij Nieuwsberichten Trainingstijden Wedstrijdschema Clubkleding Contributie Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Contributie

Mocht u uw kind willen aanmelden voor onderwaterhockey neem dan contact op met de ledenadministatie, Marja Louter via ledenadministratie@zvvs.nl. Zij zorgt ervoor dat u de juiste informatie krijgt.

Contributie OnderWaterHockey 1 februari 2024:

De leden betalen € 36,75 per maand, gedurende twaalf maanden.
ZVVS biedt onderwaterhockey voor leden tot 18 jaar, daarna kun je overstappen naar de VRB. 

De contributie is verschuldigd voor 12 maanden per kalenderjaar. Gedurende de zomervakantie zijn er 4 weken geen trainingen.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is vastgesteld op € 20,00.

De jaarbijdrage voor een ondersteunend lid (jaarlid) is vastgesteld op € 5,00 per maand.

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap alleen opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan door een e-mail aan de ledenadministratie te sturen. U ontvangt een bevestiging. Een mondelinge mededeling wordt dus nooit geaccepteerd als opzegging.

Algemene voorwaarden

  • automatische incasso, maandelijks achteraf
  • de inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie
  • niet betalen of deblokkering van de incasso leidt tot stopzetting deelname activiteit vereniging
  • het lidmaatschap wordt beëindigd de maand volgend op de datum van opzegging

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

Onderwaterhockey

Wie zijn wij Nieuwsberichten Trainingstijden Wedstrijdschema Clubkleding Contributie Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden