Update bestuur & Algemene Vergadering

Beste leden van ZVVS,

Het bestuur van ZVVS verandert; tijdens de Algemene Vergadering zullen twee nieuwe leden voor worden gedragen: Myra Houdijk is kandidaat voorzitter en Kjeld Bekker de kandidaat secretaris/2e penningmeester. De functie voor penningmeester is nog vacant.

Myra Houdijk – kandidaat voorzitter

Myra Houdijk heeft veel affiniteit met zwemmen en met Vlaardingen, naast dat ze geruime tijd voorzitter van het bestuur van De Kulk en interim manager van De Kulk was. Verder organiseert ze samen met medewerkers van De Kulk de jaarlijkse zwemmarathon. Zelf zwemt Myra graag en veel. Myra komt niet uit de gelederen van ZVVS, maar we verwachten dat ze zich daarin snel thuis zal voelen. Het bestuur stelt het zeer op prijs dat Myra haar ervaring en tijd wil inzetten voor ZVVS.  Daarnaast is Myra is directeur/eigenaar van Houdijk architecten, zie hiervoor verder:  https://www.linkedin.com/in/myra-houdijk-van-hartrop-54017a42. Myra zal Fenny de Graaf gaan vervangen. Fenny heeft acht jaar lang het voorzitterschap bekleed.

Kjeld Bekker – kandidaat secretaris/2e penningmeester

Kjeld Bekker was al op jonge leeftijd lid van een van de fusieverenigingen van ZVVS (Shell). Hij begon bij ZVVS met waterpolo maar heeft ook zwemles gegeven voor ZVVS. Momenteel traint hij nu bij de Herenselectie en speelt in Heren 1. In het dagelijks leven is Kjeld Senior Consultant Tax Global bij Deloitte Nederland. Zie voor verdere informatie: https://www.linkedin.com/in/kjeldbekker. Zijn expertise en kennis van ZVVS zal in het bestuur een welkome aanvulling zijn. Kjeld vervangt Gerrit Buys, deze zal afscheid nemen na veertien jaar bestuurslidmaatschap van ZVVS en voordien diverse functies bij een van de fusieverenigingen (SZC).

Vacante functies

We zoeken nog een penningmeester, daarnaast gaan er zeer binnenkort een aantal mensen aan de slag om de financiële- en ledenadministratie te stroomlijnen. De administraties zijn goed op orde met dank aan voormalig penningmeester Alain van der Meer en Marja Louter van de ledenadministratie, echter ligt er een wens om de digitale mogelijkheden hierin meer te gaan benutten. Wie daaraan mee wil werken is van harte welkom om al of niet tijdelijk als penningmeester ons te helpen. 

Weet  je iemand of ben je zelf die persoon? Neem dan contact op met de huidige voorzitter via 0633368186 of voorzitter@zvvs.nl

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering zal worden gehouden op maandagavond 21 november om 20.00 in het Clubhuis, de uitnodiging zal rond 4 november volgen. We zijn nog volop in overleg met De Kulk over de tarieven. De onzekerheid of er financiële steun komt voor de hoge energiekosten van zwembaden speelt daarbij een rol. Bovendien heeft De Kulk aangegeven de overeenkomst die we sinds 2015 hebben te willen vervangen door een nieuwe met nieuwe voorwaarden. Ook daarover is nog overleg gaande. We hopen dat het De Kulk lukt om tijdig een acceptabel voorstel te doen. Tijdens die Algemene Vergadering komen we ook met een voorstel hoe we de extra gelden die we ontvangen hebben tijdens de Corona lockdowns gaan besteden.

Wij hopen jullie eind oktober/begin november de agenda voor de Algemene Vergadering te kunnen sturen.