Waterpolo

Wie zijn wij Nieuwsberichten Trainingstijden Wedstrijdschema Bootcamps Jeugd Clubkleding Contributie Roosters Contact OldStars

Waterpolo iets voor jou?

Meld je aan voor een proeftraining!

Aanmelden

Contributie

Mocht u zich willen aanmelden voor waterpolo neem dan contact op met de ledenadministatie, Marja Louter via ledenadministratie@zvvs.nl. Zij zorgt ervoor dat u de juiste informatie krijgt.

Contributie Waterpolo per:

Voor waterpolo gelden per 1 februari 2024 drie tarieven :

  • € 33,75 voor junioren (tot 14 jaar);
  • € 38,25 voor senioren (vanaf 14 jaar);
  • € 30,75 voor senioren voor eens per week trainen en geen wedstrijden.

De contributie is verschuldigd voor 12 maanden per kalenderjaar. Gedurende de zomervakantie wordt er vier weken niet getraind.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is vastgesteld op € 20,00.

De jaarbijdrage voor een ondersteunend lid (jaarlid) is vastgesteld op € 5,00 per maand.

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap alleen opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan door een e-mail aan de ledenadministratie te sturen. U ontvangt een bevestiging. Een mondelinge mededeling wordt dus nooit geaccepteerd als opzegging.

Algemene voorwaarden

  • Automatische incasso, maandelijks achteraf;
  • De inschrijving/uitschrijving van lidmaatschap verloopt altijd via de ledenadministratie;
  • Niet betalen of deblokkering van de incasso leidt tot stopzetting deelname activiteit vereniging;
  • Het lidmaatschap wordt beëindigd de maand volgend op de datum van opzegging.

Daar waar onduidelijkheid is, neemt het bestuur een beslissing.

 

Waterpolo

Wie zijn wij Nieuwsberichten Trainingstijden Wedstrijdschema Bootcamps Jeugd Clubkleding Contributie Roosters Contact OldStars

Waterpolo iets voor jou?

Meld je aan voor een proeftraining!

Aanmelden