vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Vertrouwenspersoon Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Ledenvergadering

Jaarlijks wordt in april een Algemene Vergadering gehouden waar alle leden welkom zijn. Het bestuur, in persoon van de penningmeester geeft een toelichting op de financiele jaarstukken van het voorafgaande jaar en het bestuur vraagt de leden om décharge, ofwel ontlasten van de aansprakelijkheid voor het gevoerde financiele beleid over het voorgaande jaar.

Soms wordt in de winter nog een tweede Algemene Vergadering gehouden over de begroting en de contributie van het komende jaar. Aan de leden wordt gevraagd die goed te keuren. Verder worden aan de vergadering voorgelegd de verkiezing van bestuursleden, de statutenwijziging, de wijziging in het huishoudelijk reglement en incidenteel andere zaken die volgens de statuten aan de leden moeten worden voorgelegd.

Alle leden ontvangen de uitnodiging voor de jaarlijkse vergadering . Verslagen van de ledenvergaderingen zijn hieronder beschikbaar.

Notulen Algemene Vergadering 26 april 2018

ZVVS Notulen Algemene Ledenvergadering 15-04-2019

vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Vertrouwenspersoon Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden