vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Vertrouwenspersoon Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Clubhuis

Het clubhuis

Het clubhuis van ZVVS is in het gebouw van Zwembad De Kulk (Westlandseweg 200, Vlaardingen) en het is te bereiken door de ingang aan zijkant van het zwembad of via de hoofdingang van het zwembad.

Het clubhuis is geopend tijdens wedstrijden, tijdens het diplomazwemmen en op trainingsavonden, speciaal donderdag- en vrijdagavond. En wanneer er vergaderingen of bijeenkomsten zijn. In de agenda van deze website is te zien wanneer het clubhuis voor vergaderingen of bijeenkomsten in gebruik is. Leden die het clubhuis of de vergaderkamer willen gebruiken voor verenigingsbijeenkomsten kunnen contact opnemen met de beheercommissie via clubhuis@zvvs.nl

Op woensdagavond is het clubhuis voor de VRB (Vlaardingse Reddingsbrigade) die dan ook het beheer doen. ZVVS leden zijn op deze avond net zo welkom als VRB leden op ZVVS avonden. Wie op woensdagavond de vergaderkamer zou willen gebruiken kan daarvoor contact opnemen met penningmeester@vlaardingsereddingsbrigade.nl

Het dagelijks beheer is in handen van de Beheercommissie. Zij zijn te bereiken via clubhuis@zvvs.nl

De beheercommissie bestaat uit 

  • Mariella Danse – voorzitter, tevens algemene zaken en agenda
  • Jeroen van Niel – VRB, technische zaken
  • Eveline van der Zwan – inkoop
  • Anneke Esbach – schoonmaak
  • Vacant – bar
  • Miep Groeneveld – koffieautomaat

De bardiensten worden verzorgd door een groot aantal vrijwilligers

Het statuut van de beheercommissie vindt nu onder de volgende link:

Statuut beheercommissie zvvs

Het clubhuis valt onder de stichting Clubhuis ZVVS en wordt gehuurd van De Kulk. Het bestuur van de stichting clubhuis wordt gevormd door Peter Boer, voorzitter, Alain van der Meer, penningmeester en Gerrit Buys, secretaris.

vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Vertrouwenspersoon Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden