vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Vertrouwenspersoon Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Vertrouwenspersoon

Wat Doet ZVVS om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

ZVVS wil zorgen dat iedereen zich veilig voelt bij de vereniging op elk moment en in elke situatie. Wij zijn er trots op dat we veel jeugdtrainers en zweminstructeurs hebben die “opgegroeid zijn” bij ZVVS, op die manier continueren we de kwaliteit van lesgeven en trainen.

ZVVS onderschrijft de bedoeling van Code Blauw, geïntroduceerd door de KNZB; het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het ingrijpen indien dit voorkomt. Code Blauw omvat een scala van tips en mogelijkheden waaruit we als ZVVS de voor ons meest gepaste keuze hebben gemaakt.

In elk geval hoort daarbij dat alle jeugdtrainers, lesinstructeurs en leden met soortgelijke vrijwilligersfunctie een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, dienen te hebben.  ZVVS heeft de mogelijkheid de VOG gratis te laten aanvragen. We voldoen aan de voorwaarden van NOCNSF hiervoor.

Die voorwaarden houden ook in dat we omgangsregels hebben voor onze leden en gedragsregels voor de trainers en begeleiders van jeugdsporters.

Wij zijn ervan overtuigd dat een VOG slechts een hulpmiddel is en dat bestuur, leden, vrijwilligers en ouders zich samen moeten inzetten om gewenst gedrag te stimuleren en om ongewenst gedrag te voorkomen. En mocht het toch voorkomen om het te signaleren en actie te nemen.

Vertrouwenspersoon:

Bij de vertrouwenspersoon van ZVVS kan ongewenst gedrag worden gemeld of andere misstanden die leden ervaren. ZVVS heeft twee vertrouwenspersonen: Jolande den Outer  en Hugo Bot.

Jolanda den Outer is werkzaam als coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling in de GGZ en ze heeft de opleiding vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij de KZNB. Haar telefoonnummer is 0646134018.  

Hugo Bot, is teammanager waterpolo heren. Hij is werkzaam als leraar in het VMBO, zijn telefoonnummer is 0640992339.

Ons e-mailadres voor meldingen is vertrouwenspersoon@zvvs.nl.

Het beleid van ZVVS in het kort:

We hebben omgangsregels voor alle leden

We hebben gedragsregels voor trainers, instructeurs, coaches en begeleiders van jeugd tot 16 jaar.   

We vragen van die trainers en instructeurs een VOG en we wijzen hen in de vrijwilligersovereenkomst op de gedragsregels. 

Indien de leden dit wensen of zodra er aanleiding voor is, maken we een risico analyse.

Het bestuur verwijst naar dit beleid in het Huishoudelijk Regelement en in het Verenigingsbeleid.

Hierna de link naar de omgangsregels.

De omgangsregels voor alle leden van ZVVS

Gedragsregels voor trainers, coaches, zweminstructeurs en begeleiders van jeugd bij ZVVS

De zijn vastgesteld door bestuur op 17-8-2015 en gebaseerd op Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011.

Hierna de link naar de gedragsregels.

Gedragsregels trainers, instructeurs, begeleiders van jeugd bij ZVVS

 

vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Vertrouwenspersoon Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden