vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Code Blauw Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Bestuur

ZVVS is een vereniging, dus leden bepalen de koers, beslissen over de belangrijkste zaken als begroting, contributie en kiezen de bestuursleden die de vereniging besturen. Alle rechten en plichten voor de leden en de bestuursleden staan in de Statuten.

Het bestuur heeft er enige jaren geleden voor gekozen de structuur te veranderen. Het bestuur kleiner maken en de commissies meer ruimte geven, dus een vorm van decentraliseren. Voorwaarde is een volstrekt open communicatie tussen bestuur en commissies(voorzitters) en tussen de commissies onderling.

Het bestuur heeft en houdt de verenigingsbrede en de financiële eindverantwoordelijkheid. De commissies hebben een beperkt eigen budget. Het bestuur onderhoudt de contacten op bestuurlijk niveau met De Kulk, de gemeenten en KNZB en is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissies. De commissies onderhouden alle contacten op hun eigen sportgebied en zorgen voor trainingen, opstellingen, wedstrijdplanningen en dergelijke. Het bestuur heeft de commissies gevraagd doelstellingen te formuleren, aan te geven hoe die bereikt worden en wat daarvoor nodig is. Ze leggen daarover regelmatig verantwoording af aan het bestuur. De commissies zorgen ervoor dat hun eigen sporters geinformeerd zijn en betrokken worden bij de gang van zaken.

De bestuursleden

Voorzitter: Fenny de Graaf
E-mail: voorzitter@zvvs.nl Telefoonnummer: 06-33368186

Secretaris: Gerrit Buys
E-mail: secretaris@zvvs.nl Telefoonnummer: 06-10941475

Penningmeester: Alain van der Meer
E-mail:penningmeester@zvvs.nl

2e Secretaris: Ingrid Bruggeman
E-mail: secretaris@zvvs.nl Telefoonnummer: 06-27072855

Voor algemene vragen over lidmaatschap, aanmeldingen, mutaties (verhuizingen) en opzeggingen kunt u mailen naar Marja Louter ledenadministratie@zvvs.nl  In dringende gevallen kunt u haar ook telefonisch bereiken op: 010-4358722 of 06-12183613.

vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Code Blauw Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden