vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Vertrouwenspersoon Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden

Bestuur

ZVVS is een vereniging, dus leden bepalen de koers, beslissen over de belangrijkste zaken als begroting, contributie en kiezen de bestuursleden die de vereniging besturen. Alle rechten en plichten voor de leden en de bestuursleden staan in de Statuten.

Het bestuur heeft de verenigingsbrede en de financiële eindverantwoordelijkheid. De commissies hebben een beperkt eigen budget. Het bestuur onderhoudt de contacten op bestuurlijk niveau met De Kulk, de gemeenten en KNZB en is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissies. De commissies onderhouden alle contacten op hun eigen sportgebied en zorgen voor trainingen, opstellingen, wedstrijdplanningen en dergelijke. Het bestuur heeft de commissies gevraagd doelstellingen te formuleren, aan te geven hoe die bereikt worden en wat daarvoor nodig is. Ze leggen daarover regelmatig verantwoording af aan het bestuur. De commissies zorgen ervoor dat hun eigen sporters geïnformeerd zijn en betrokken worden bij de gang van zaken.

De bestuursleden

Voorzitter: Myra Houdijk
E-mail: voorzitter@zvvs.nl 

Secretaris: Kjeld Bekker
E-mail: secretaris@zvvs.nl 

Penningmeester a.i.: Johan van Hees
E-mail:penningmeester@zvvs.nl

Waterpolo : Mark Hendriks
E-mail: voorzitter.wp@zvvs.nl

Wedstrijdzwemmen: Johan van Hees
E-mail: voorzitter.wz@zvvs.nl

Elementair zwemmen: Johan van Hees
E-mail: voorzitter.rez@zvvs.nl 

Voor algemene vragen over lidmaatschap, aanmeldingen, mutaties (verhuizingen) en opzeggingen kunt u mailen naar Marja Louter ledenadministratie@zvvs.nl  In dringende gevallen kunt u haar ook telefonisch bereiken op: 010-4358722 of 06-12183613.

vereniging

Bestuur Clubhuis Ledenvergadering Documenten Zwemvierdaagse Jeugdsportfonds Vertrouwenspersoon Nieuwsbrieven Contact

lid worden

Wordt lid van onze zwemvereniging.

aanmelden